Internaat Hotelschool Ter Duinen

Pedagogisch project

Het pedagogisch project heeft als doel de visie van ons internaat kenbaar te maken aan mensen van binnen en buiten de school. Het geeft de werking van ons internaat weer. Het vindt zijn neerslag in de leefregels, de omgang met de internen, het samenleven en samenwerken.

De basis van ons pedagogisch project is een internaat met ‘goesting’. We hebben goesting om mee te bouwen aan mensen. Hiervoor gebruiken we heel wat bouwstenen: een correcte houding, hartelijkheid, verantwoordelijkheid, initiatief nemen, respect in de dagdagelijks omgang en gastvrijheid. Deze bouwstenen zijn bij ons geen ijdele begrippen. Onze leefomgeving is op deze principes gestoeld. Dit is even belangrijk als het aanleren van de knepen van het vak op de hotelschool.

Een team van opvoeders, zowel orthopedagogen, leerkrachten en opvoeders met een opleiding 7de jaar internaatwerking, zorgt ervoor dat de internen zich kunnen thuis voelen. Wekelijks komen de teams samen om het bouwproject te evalueren en waar nodig bij te sturen. Het cognitieve, persoonlijke en socio-emotionele komt aan bod

Bouwen aan de fundamenten in de 2de graad

Een goede fundering staat garant voor een stevige persoonlijkheid, sterk om door het leven te gaan. De internen komen toe met hun eigen per soonlijkheid en dragen hun omgeving in zich mee. De ontwikkeling van hun talenten is sterk afhankelijk van de harmonie in hun complexe persoonlijkheid. De opvoed(st)ers staan heel dicht bij hun internen en luisteren naar de signalen die de internen uitsturen.

Bij de internen van de tweede graad ontwikkelen we onze bouwstenen: verantwoordelijkheidszin, een helpende hand, discipline, studieijver, ontspanning, respect voor elkaar en vreugde. De opvoeders, architecten hanteren klare en duidelijke leefregels. Op andere ogenblikken mogen de internen vrije keuzes maken, initiatief nemen en verantwoordelijkheid dragen. Een wisselwerking van beide systemen geeft hen de kans om te leren samenleven en samenwerken in groep. Ze werken aan een hechte relatie waar mee ze een warme sfeer creëren. Met twee verblijven op de kamer traint hen in die vaardigheid. Wederzijdse openheid tussen intern en het opvoederteam, regels onderbouwen met argument en en stimuleren van de intern zijn de mortel om alle bouwstenen te verankeren tot één geheel.

’s Morgens worden de internen om de beurt ingeschakeld om het ontbijt te verzorgen. Tijdens de middagpauze mogen ze op het internaat zelf hun vrije tijd invullen, met respect voor elkaar. Studie beurten worden in de studiezaal of op de kamer georganiseerd. Via de digitale agenda en de klassenraad volgt de opvoeder de intern. Hij stuurt bij indien nodig. Er zijn heel wat ontspanningsmogelijkheden. Soms worden de int ernen ook verpicht om eraan deel te nemen. In de moviecrew werken ze samen met de opvoeder ontspanningsactiviteiten uit waarvoor ze de verantwoordelijkheid helpen dragen. Onze internaatband laat internen creatief omspringen met hun muzikale talenten.

Het prachtige internaatdomein fungeert als grote tuin waar internen elkaar kunnen ontmoeten. Dit geeft hen de mogelijkheid relaties op te bouwen. Het internaat waarborgt rust en regelmaat.

Bouwen en afwerking in de 3de graad

Wij zien dat het bouwen goed opschiet. Het opvoedersteam zorgt verder voor alle middelen zodat ze nu zelfstandig verder kunnen bouwen. Opvoeders blijven de architect. Ramen geven de mogelijkheid om verder te kijken. Ze zien nu wat er van een jong volwassene verwacht wordt. Studeren doen ze steeds op hun kamer. De vrije tijd kunnen ze zelf invullen. Ze mogen zelf
voorstellen formuleren. Ze leren nog meer dan vroeger om met vrijheden om te gaan.  Als het al eens woelig wordt,
kunnen ze onder het dak schuilen en is er steeds een opvoed(st)er om hen te helpen, hen te wijzen op hun verantwoordelijkheden en hen bij te sturen. En het huis is afgewerkt:  De jonge intern kan nu op eigen benen staan en de nodige verantwoordelijkheid dragen. Klaar om het leven in te stappen

Internaat_DSC1581

Internaat eerste graad

Zoeken naar een stukje grond, een plaatsje in de 1e graad.

Internen in de eerste graad komen terecht in een nieuwe school en maken meestal voor de eerste keer kennis met het internaatleven. Zoveel nieuwe indrukken komen op hen af. Er breekt een tijd aan van studeren, spelen, samenleven… De intern probeert een plekje, een stukje grond te bemachtigen in dit nieuwe landschap.

In het zoeken naar dit plekje worden internen ondersteund, begeleid door hun opvoeders, die sterk aanwezig, opvolgend zijn. Internen van de eerste graad krijgen een duidelijke, overzichtelijk structuur met een warme, gemoedelijke sfeer. Een gestructureerde omgeving biedt rust die nodig is voor het bevorderen van de totaalontwikkeling. Elke intern krijgt de nodige aandacht.

Studiebegeleiding is een belangrijke taak van de opvoeder. Via de schoolagenda en smartschool volgt de opvoeder de intern.
Opvoeders stimuleren de intern tot zinvolle vrijetijdsbesteding. Er worden diverse activiteiten georganiseerd. Het prachtig domein waarop het internaatgebouw gelegen is fungeert hier als grote tuin.

Praktische info

Contactpersoon Internaatsbeheerder:

 • Naam: Ilse Haest
 • E-mailadres: ilse.haest@hotelschoolkoksijde.be
 • Telefoon: 058/51.11.98.

Inschrijven: Inschrijven is mogelijk op de opendeurdag van St-Bernarduscollege Nieuwpoort en de opendeurdag van Hotelschool Ter Duinen of op afspraak na telefonisch contact met de beheerder.

Inrichten kamer :

 • Wat meebrengen op internaat :
 • Hoofdkussen+donsdeken
 • Wekkerradio of klokje
 • Spullen om de kamer in te richten
 • Vuilnisbakje
 • Multimedia (laptop, gsm, Ipad,…)
 • Buddies om posters op te hangen
 • Kapstokken

Uniform : de leerlingen van de eerste graad voeding-hotel moeten geen uniform dragen.

internaat 1

Internaat de zevensprong

Logement voor de 7de specialisatiejaren

Het pedagogisch project heeft als doel de visie van ons internaatshotel kenbaar en bespreekbaar te maken aan mensen van binnen en buiten de school. Het ondersteunt de werking van ons internaathotel. Het vindt zijn neerslag in de leefregels, de omgang met de mede- internen, het samenleven.

Ons internaathotel werkt rond “ vrijheid in gebondenheid  “. Een opvoeder is steeds aanwezig.
Op maandagochtend  verwelkomt de opvoeder jou. Je kan hem zelf steeds aanspreken indien je een vraag hebt of indien er een wijziging is in je weekschema. Net als in een hotel kan je de ganse dag je kamer betreden. Opruimen, je kamer netjes houden is een taak waarvoor je zelf instaat.  Het staat je vrij om de maaltijden al of niet te gebruiken op de school. Ontbijt kan genomen worden in het internaathotel.

Je hebt de vrijheid om zelf je studietijd in te vullen. Je kan op je eigen kamer studeren of de rust opzoeken in een studielokaal. Respect voor de mede-internen is hier belangrijk. ’s Avonds vul je zelf je studie- of ontspanningsprogramma in. Op een vastgesteld uur kom je veilig terug naar het internaathotel om te genieten van een goede nachtrust. Als het al eens woelig wordt  is er steeds een opvoeder om jullie te helpen, te wijzen op jullie verantwoordelijkheden en jullie bij te sturen.

Lennert_Deprettere__FLD5011

Faciliteiten

Onze schoolgemeenschap bouwt aan mensen. In de horeca zijn een correcte houding, hartelijkheid en gastvrijheid geen ijdele begrippen. In de hotelschool 'Ter Duinen' zijn hoffelijkheid, een goed voorkomen en respect in de dagdagelijkse omgang even belangrijk als het aanleren van de knepen van het vak. Onze leefgemeenschap is geen eiland in de samenleving, maar een open plek, een 'open school' waar aandacht heerst voor alles wat er in de maatschappij gebeurt.

In cultuur, sport en individuele ontplooiing krijgen onze leerlingen de kans om te groeien naar volwassenheid. We bouwen aan mensen die niet alleen gefixeerd zijn op hun vak en eigenbelang, maar mens willen worden onder de mensen.

De Werkgroep Vrije Tijd stimuleert de studenten om zich naaste hun opleiding ook te engageren voor erg uiteenlopende activiteiten. Op deze pagina vindt u een greep van de projecten.

Loïc-Borghgraef072

Een dag bij Ter Duinen

Jana Gellinck - Ter Duinen131
Back to top