Belgische ambassade - Kinshasa 20-08-2019

Competenties en vaardigheden kok-intendant residentie Kinshasa

-      Organisatie van maaltijden en ontvangsten

o  Menu’s opstellen rekening houden met budget en met specifieke behoeften gasten (voedselintoleranties edm)

o  Aankopen organiseren

o  Personeelsbeheer (taakverdeling, inschakelen bijkomend personeel…)

-      Beheer keukenmateriaal en voedingswaren

o  Stock voeding en drank

o  Beheer bestellingen

o  Controle en onderhoud keukenmateriaal

-      Beheer personeelsequipe Residentie

o  Opstellen dienstroosters en bijhouden overuren

o  Omkadering bij bereidingen en ontvangsten

o  Toezicht personeel

 -      Beheer Residentie in het algemeen

o  Toezicht correct onderhoud en goede werking installaties

o  Eventuele technische problemen melden aan technische dienst

Profiel

-      Ervaring in keuken en/of hotellerie

-      Discretie en integriteit zijn primordiaal

-      Flexibele werkuren die aangepast worden naargelang de noden van de dienst

-      Creatieve ingesteldheid

-      Stressbestendig

-      Goede kennis van het Frans

-      Kennis van etiquette

Aanbod

-      Logement op het terrein van de Residentie (1-kamer appartement)

-      Aansluiting ONSS

-      1 ticket naar België/jaar

-      Competitief salaris

 

Katleen De Vos - Katleen.DeVos@diplobel.fed.be
Assistante Ambassadeur

Ambassade de Belgique
Boulevard du 30 Juin, Kinshasa, Gombe • 

T +243 996 022 105 •  M +243 81 97 00 166
www.diplomatie.belgium.be • @BelgiumMFA • Diplomatie.Belgium • https://betounsc

 

Compétences du chef cuisinier/intendant à la Résidence Kinshasa

-       Organisation des repas et des réceptions

o  Composition des menus en respectant le budget et les besoins des invités (intolérances alimentaires etc.) 

o  Organisation des achats

o  Gestion du personnel (distribution des tâches, enrôlement du personnel supplémentaire, …)

-       Gestion des outils de cuisine et des aliments

o  Le stock des aliments et des boissons

o  Gestion des commandes

o  Contrôle et entretien des outils de cuisine

-       Gestion des membres du personnel à la Résidence

o  Composition des horaires de travail et des heures supplémentaires

o  Encadrement pendant les préparations des repas et les réceptions

o  Surveillance du personnel

-       Gestion générale de la résidence

o  Surveillance du bon entretien et du bon fonctionnement des installations

o  Signalement des éventuels problèmes techniques au service technique

Profil

-       Expérience en cuisine et/ou en hôtellerie

-       La discrétion et l’intégrité sont primordiales

-       Horaires de travail flexibles et adaptés aux besoins du service

-       Attitude créative

-       Gestion du stress

-       Bonne connaissance de la langue française

-       Connaissance de l’étiquette 

Offre

-       Logement sur le terrain de la résident (appartement à 1 chambre)

-       Affiliation à l’ONSS

-       1 billet par an pour la Belgique 

-       Salaire compétitif 

Contact :

 

Katleen De Vos - Katleen.DeVos@diplobel.fed.be
Assistante Ambassadeur

Ambassade de Belgique
Boulevard du 30 Juin, Kinshasa, Gombe • 

T +243 996 022 105 •  M +243 81 97 00 166
www.diplomatie.belgium.be • @BelgiumMFA • Diplomatie.Belgium • https://betounsc

 

Back to top